Om mig

Under många år har jag arbetat inom både vuxenpsykiatrin och barn och ungdomspsykiatrin. Sedan några år tillbaka arbetar jag på en psykoterapienhet inom Västra Götalands regionen och jag startade upp min privata verksamhet 2017. Jag har en lång och bred erfarenhet av att sitta i professionella samtal. Tidigare, under mina år på BUP, träffade jag familjer och arbetade utifrån ett mer systemteoretiskt perspektiv och på senare år har jag alltmer träffat vuxna i enskilda samtal.

Under min utbildning till Psykoterapeut har jag alltmer tillägnat mig det relationella perspektivet som ett komplement och utvidgning av det psykodynamiska angreppssättet. Då blir bland annat begrepp som mentalisering, samspel med andra och affektreglering betydelsefulla i ett förändringsarbete.  

 

HUR GÅR DET TILL?

Jag tänker mig att man först träffas ett par gånger för att därefter komma överens om hur och vad man ska arbeta tillsammans med. Om det räcker med en något kortare insats eller om man får arbeta på lite längre sikt.

VAD JAG KAN HJÄLPA DIG MED

Ångest och depression

Trauma

Relationer

Missbruk

Utmattningssyndrom

Föräldraproblem

Stress

Sorg