Hoppa till innehåll
Mikael Hermansson - Psykoterapeut

Om mig

Under många år har jag arbetat inom både vuxenpsykiatrin och barn och ungdomspsykiatrin. Startade upp min privata verksamhet 2017. Jag har en lång och bred erfarenhet av att sitta i professionella samtal. Tidigare, under mina år på BUP, träffade jag barn, unga och deras familjer och arbetade utifrån ett mer systemteoretiskt perspektiv. På senare år har jag alltmer träffat vuxna och unga i enskilda samtal men även par som behöver hjälp i deras relation.

Under min utbildning till Psykoterapeut har jag alltmer tillägnat mig det relationella perspektivet som ett komplement och utvidgning av det psykodynamiska angreppssättet. Då blir bland annat begrepp som mentalisering, samspel med andra och affektreglering betydelsefulla i ett förändringsarbete. 

Är utbildad handledare i psykoterapi vid Göteborgs Universitet.