Hoppa till innehåll

Hur jag ser på psykoterapi

Min erfarenhet säger mig att psykoterapi är en verksam metod när man hamnat i en svår situation. Det kan handla om nedstämdhet, ångest och olika livskriser där man kommer fram till att man behöver samtala med någon.

Jag tror på samtalet där man får fritt utrymme att tillsammans med en annan människa dela med sig av sina tankar och erfarenheter och det man kämpar med. Att få möjlighet att på ett genuint sätt bli lyssnad på och tagen på allvar. Det handlar om att stanna upp och reflektera över sig själv och sitt liv och därigenom öka förståelsen för sig själv men också för andra, och på så sätt minska sitt lidande.

Psykoterapi är ett nära samarbete där den som söker får möjlighet att dela med sig av sig själv och sina erfarenheter och där jag själv som professionell har ett ansvar att använda mig av min kunskap och min erfarenhet för att få tillstånd en livgivande, innerlig och respektfull dialog.

Under alla år som jag träffat människor i olika utsatta och besvärliga situationer så ser jag att våra relationer har en stor betydelse för vårt psykiska mående. Att när vi kör fast och hamnar i olika former av kriser så kan psykoterapi vara ett sätt att bryta ett mönster och hitta nya sätt att förhålla sig själv till andra på. Detta är många gånger svårt att göra på egen hand.

För mig, vilket också psykoterapiforskningen visar, är relationen mellan psykoterapeut och den som söker en viktig faktor för att psykoterapi ska ge resultat. Därför eftersträvar jag att du som söker ska känna dig trygg och att vi kan få till ett gott samarbete.

Jag ser psykoterapi som ett unikt tillfälle till att få stanna upp och titta på sig själv och hur man fungerar med andra.