Hoppa till innehåll

Handledning

Jag är utbildad psykoterapihandledare på Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet.

Med en psykodynamisk grund har jag på senare år alltmer sneglat åt och låtit mig bli inspirerad av det relationella tänket kring handledning. Förutom betydelsen av att uppmärksamma patientens och terapeutens inre så blir det också viktigt att ha fokus på vad som händer mellan patient och terapeut och terapeut och handledare.

På ett plan kan man säga att det relationella perspektivet i viss mån omdefinierar vår position som handledare där en teori inte längre är en oemotsagd sanning utan en av flera möjligheter. Mer ett ödmjukt utforskande än ett säkert vetande. Ett slags reflekterande i ett gemensamt lekområde där olika tankar och teorier får finnas.

Som handledare vill jag använda mig av min mångåriga erfarenhet som psykoterapeut för att understödja ett växande och att den handledde känner sig mer hemmastadd och trygg i den egna yrkesrollen.